75/2021/DS-PT
ngày 08/04/2021
 • 6
 • 2
 • Tranh chấp yêu cầu hủy HĐTC QSDĐ, hủy HĐCNQSD đất giữa bà CH đồi với ông D
 • Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Tây Ninh
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp yêu cầu hủy HĐTC QSDĐ, hủy HĐCNQSD đất giữa bà CH đồi với ông D

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 08/04/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập