10
ngày 30/05/2017
 • 2113
 • 429
 • Chia thừa kế
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Không
 • 0
 • Ông Nguyễn Xuân T có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án thành phố V giải quyết chia thừa kế số tiền là di sản của bà Đỗ Thị L chia theo pháp luật

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác