03
ngày 13/04/2021
 • 14
 • 8
 • Công ty Ngọc H "TC hđ hợp tác" Công ty V
 • Tranh chấp về thăm dò, khai thác

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Long An
 • Không
 • 0
 • Sửa 1 phần bản án về lãi suất

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập