08/2017/KDTM-ST
ngày 07/06/2017
 • 2227
 • 518
 • Mua bán hàng hóa
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
 • Không
 • 0
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên DN do anh Nguyễn PD làm Giám đốc đại diện phải trả cho Công ty cổ phần Nông dược H số tiền mua bán vốn và lãi là 916.637.000đ

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 1
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 07/06/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập