06/2021/HS-ST
ngày 25/01/2021
 • 208
 • 75
 • Hồ Vĩnh Khương phạm tội " Nhận hối lộ" và Vũ Văn Toàn phạm tội " Đưa hối lộ" - phạm tội nhận hối lộ (điều 354 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Kon Tum
 • Không
 • 0
 • Hồ vĩnh Khương phạm tội "Nhận hối lộ" và P hạm Văn Toàn phạm tội " Đưa hối lộ"

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 25/01/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập