08/DS-PT
ngày 23/09/2015
 • 256
 • 160
 • Hà Thành N - Lâm Quốc C
 • Tranh chấp đất đai

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Hà Giang
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn Hà Thành N kiện Bị đơn Lâm Quốc C. Tranh chấp ranh giới QSDĐ và yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 23/09/2015
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập