Số 26/2017/QĐST-DS
ngày 10/07/2017
 • 221
 • 213
 • Ngân hàng TMCP v yêu cầu bà T thanh toán nợ
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu
 • Không
 • 0
 • bà T đồng ý thanh toán nợ

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác