82
ngày 17/11/2020
 • 8
 • 2
 • bị cáo Ngũ Chí T (Phấy) phạm tội: «Trộm cắp tài sản» - phạm tội trộm cắp tài sản (điều 173 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • - Tuyên bố bị cáo Ngũ Chí T (Phấy) phạm tội: «Trộm cắp tài sản». - Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. - Xử phạt bị cáo Ngũ Chí T (Phấy) 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/7/2019.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 17/11/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập