04/2016/HC-PT
ngày 28/03/2016
 • 244
 • 296
 • Ông Nguyễn T C - Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Vĩnh Phúc
 • Không
 • 0
 • Ông C khởi kiện UBND xã Đ chấm dứt hành vi xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 23/01/2015 và tiến hành xác nhận đúng vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 1
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 28/03/2016
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập