30
ngày 30/09/2020
 • 370
 • 60
 • Nguyễn Văn Th và Lưu Vũ H tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Văn Th và Lưu Vũ H tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác