12
ngày 03/08/2017
 • 123
 • 147
 • Nguyễn Văn Thắng- Đặng Quý Vạn
 • Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
 • Không
 • 0
 • anh Nguyễn Văn Thắng đòi anh Đặng Quý Vạn trả tiền công lao động

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 03/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật