26/2020/DS-ST
ngày 30/09/2020
 • 306
 • 190
 • Chị Nguyễn Thị K và anh Lê Đình Ph yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Vũ Bá L1, ông Vũ Bá L2 phải trả tiền bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
 • Không
 • 0
 • Chị Nguyễn Thị K và anh Lê Đình Ph yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Vũ Bá L1, ông Vũ Bá L2 phải trả tiền bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, gồm các khoản tiền: Cá giống và cám thức ăn 48.790.000 đồng (Bốn mươi tám triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng); 10 cây dừa 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng); Tiền thuê máy múc 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng); Phần chưa múc 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm ngàn đồng); Thiệt hại một vụ nuôi 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Tổng cộng là 91.790.000 đồng (Chín mươi mốt triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng).

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/09/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập