42/2020/DS-ST
ngày 29/09/2020
 • 438
 • 110
 • tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản bị xâm phạm giữa anh Lê Văn H và ông Lê Song Th
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
 • Không
 • 0
 • tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản bị xâm phạm giữa anh Lê Văn H và ông Lê Song Th

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 29/09/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập