1397/2020/QĐ-TBPS
ngày 03/09/2020
 • 558
 • 78
 • Quyết định tuyên bố phá sản
 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn không có vốn nhà nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • Sơ thẩm
 • Quyết định tuyên bố phá sản
 • TAND TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Quyết định tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất H

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 03/09/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Quyết định đối với cùng loại đối tượng bị yêu cầu tuyên bố phá sản
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập