19
ngày 19/08/2020
 • 218
 • 54
 • Nguyễn Đức P - dân sự trong hình sự tranh chấp ‘Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” - phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (điều 134 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Đức P - dân sự trong hình sự tranh chấp ‘Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 19/08/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập