28/2017/HSST
ngày 14/07/2017
  • 110
  • 143
  • Vũ Văn C trộm cắp vịt - phạm tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (điều 138 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Sơ thẩm
  • Hình sự
  • TAND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
  • Không
  • 0
  • trộm cắp 05 con vịt có giá trị dưới 2.000.000đ

  • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0