01
ngày 04/01/2018
 • 54
 • 49
 • Chia tài sản chung là quyền sử dụng đất
 • Tranh chấp về chia tài sản chung

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
 • Không
 • 0
 • Đình chỉ vụ án Tranh chấp chia tài sản chung là Quyền sử dụng đất do nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 04/01/2018
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập