73/2017/QĐST-DS
ngày 17/11/2017
 • 14
 • 3
 • Tranh chấp dân sự
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
 • Không
 • 0
 • Anh H yêu cầu anh T1 và chị T2 bồi thường thiệt hại về sức khỏe do bị đánh

 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 17/11/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập