06
ngày 27/09/2017
 • 188
 • 90
 • CHIA TÀI SẢN CHUNG SAU LY HÔN
 • Tranh chấp về chia tài sản chung

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
 • Không
 • 0
 • CHIA TÀI SẢN CHUNG KHI CÓ BẢN ÁN KHÔNG CÔNG NHẬN QUAN HỆ VỢ CHỒNG

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/09/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập