03/2020/DS-ST
ngày 14/08/2020
 • 146
 • 240
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về danh dự, nhân phẩm, uy tín

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa anh Trần Minh Ch với bà Lục Thị G, ông Phùng Xuân H, ông Trương Văn S , ông Dương Văn Tr, ông Đặng Văn Tr.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý



  3. Lập luận, nhận định



  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 14/08/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập