106/2017/DS-ST
ngày 11/07/2017
 • 830
 • 1773
 • tranh chấp "Đòi lại tài sản" giữa bà Võ Thị P với ông Nguyễn Hoàng Đ và bà Bùi Thị Lệ H
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
 • Không
 • 0
 • Bà Võ Thị P kiện đòi ông Nguyễn Hoàng Đ và bà Bùi Thị Lệ H trả lại với số tiền 13.955.000 (Mười ba triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn) đồng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 11/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập