100/2017/DS-ST
ngày 07/07/2017
 • 134
 • 420
 • tranh chấp "Đòi tiền nợ kéo đường dây điện hạ thế" giữa ông Nguyễn Văn T1 và ông Đặng Văn T2
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
 • Không
 • 0
 • Ông Nguyễn Văn T1 khởi kiện đòi ông Nguyễn Văn T2 và các thành viên trong hộ ông T2 trả lại tiền nợ kéo đường dây điện hạ thế

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 07/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập