09
ngày 27/08/2020
 • 5
 • 2
 • Quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự giữa Ông Trần Văn M và chị Trần Thị Q
 • Y/c tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Không
 • 0
 • Quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự giữa Ông Trần Văn M và chị Trần Thị Q

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 27/08/2020
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập