07/2019/DS-ST
ngày 29/10/2019
 • 396
 • 75
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm giữa bà B với ông S
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
 • Không
 • 0
 • không hòa giải được

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác