01/2017/DS-ST
ngày 27/07/2017
 • 354
 • 350
 • Nguyên đơn Lỷ A P; Bị đơn Chề Quán Q
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
 • Không
 • 1
 • Ông P cùng 8 người khác yêu cầu ông Chề Quán Q bồi thường thiệt hại do rừng quế và hồi bị đốt cháy.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/07/2017
Tải bản án
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập