18
ngày 04/06/2020
 • 148
 • 74
 • Vũ Xuân C - Đoàn Thị G - Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về danh dự, nhân phẩm, uy tín

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Nam Định
 • Không
 • 0
 • 1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm về việc rút một phần kháng cáo đối với chị Trần Thị Ánh T . 2. Không chấp nhận kháng cáo của ông Vũ Văn C (Vũ Xuân C ). 3. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Vũ Văn C (Vũ Xuân C) về việc buộc Chị Đoàn Thị G và chị Trần Thị Ánh T phải xin lỗi công khai trên phương tiện truyền thông của địa phương; bồi thường thiệt hại do thu nhập bị mất trong thời gian Công an huyện Nghĩa Hưng triệu tập lên làm việc và bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác