146
ngày 11/12/2017
 • 172
 • 119
 • tranh chấp đòi lại nhà cho thuê và tranh chấp chia tài sản chung giữa ông Trần Đình X với bà Phạm Ngọc X
 • Tranh chấp về chia tài sản chung

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Trà Vinh
 • Không
 • 0
 • Ông Trần Đình X yêu cầu bà Phạm Ngọc X trả lại căn nhà gắn liền với đất

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 11/12/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập