số 82/2020/HSST
ngày 22/06/2020
 • 258
 • 125
 • Võ Thị L phạm tội " Mua bán người dưới 16 tuổi' và tội " sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" - phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi (điều 151 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Quảng Ninh
 • Không
 • 0
 • Võ Thị L phạm tội " Mua bán người dưới 16 tuổi' và tội " sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 22/06/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập