308
ngày 23/06/2020
 • 262
 • 111
 • Nguyen Tan Luong - phạm tội trốn thuế (điều 200 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Không
 • 0
 • Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2019, Công ty TNHH Phú Gia L (sau đây gọi tắt là Công ty Phú Gia L); địa chỉ trụ sở chính tại: số 12/3, khu phố 1, phường T, thành phố Bi n Hòa, tỉnh Đồng Nai, do Nguyễn Tấn L làm Chủ tịch Hội đồng thành vi n ki m Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Công ty, đã ký hợp đồng và thi công 20 công trình làm đường, nâng cấp và sửa chữa trụ sở tr n địa bàn xã X và Thị trấn Gi , huyện X; xã Xuân Q, huyện C và huyện Đ, tỉnh Đồng Nai. Các công trình nêu tr n sau khi được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng, bị cáo Nguyễn Tấn L đã không xuất hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Phú Gia L đ kê khai, báo cáo thuế đối với 11 công trình, đối với 09 công trình còn lại Nguyễn Tấn L xuất hóa đơn nhưng ghi giá trị tr n hóa đơn thấp hơn giá trị quyết toán thực tế, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước tổng số tiền thuế GTGT là 1.382.370.359 đồng (Một tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, ba trăm bảy mươi nghìn, ba trăm năm chín đồng) và tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 3.506.320.667 đồng (Ba tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu, ba trăm hai mươi nghìn, sáu trăm sáu bảy đồng) thì bị phát hiện, khởi tố điều tra xử lý. Tổng số tiền Nguyễn Tấn L trốn thuế là 4.888.691.026 đồng (Bốn tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, sáu trăm chín mốt nghìn, không trăm hai sáu đồng).

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 23/06/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập