14/2017/QĐST-KDTM
ngày 18/08/2017
 • 358
 • 314
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân Hàng TMCP A và Vũ QT, Nguyễn Thị L
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân Hàng TMCP A và Vũ QT, Nguyễn Thị L

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 18/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập