03
ngày 21/07/2017
  • 244
  • 170
  • Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự
  • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

  • Sơ thẩm
  • Kinh doanh thương mại
  • TAND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
  • Không
  • 0
  • Ngân hàng TMCP X đề nghị Tòa án nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên buộc Công ty cổ phần chất lương cao H trả số nợ gốc là 10.704.70 USD quy đổi bằng 242.996.690 VND và lãi theo hợp đồng tín dụng số: 108101108/HDTD/PGPHN ngày 19/3/2010.

  • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
  • 1. Hình thức bố cục


    2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý



    3. Lập luận, nhận định



    4. Có thể làm nguồn án lệ

    5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 21/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập