03/2017/kdtm-st
ngày 24/03/2017
 • 145
 • 80
 • tranh chấp KDTM
 • Tranh chấp về đầu tư tài chính, ngân hàng

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Không
 • 0
 • NĐ: Ngân hàng TMCP A BĐ: ông Lê Đức B Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: bà Lê Ngọc T và ông Phạm Phú Th

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 24/03/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập