41/2020/HSST
ngày 03/03/2020
 • 257
 • 160
 • TRẦN THỊ THANH H - phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả (điều 192 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 03/03/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh