123
ngày 20/07/2017
  • 1440
  • 1772
  • Ông Lý Văn L kiện ông Lý Minh L1 và bà Hồ Thị S
  • Tranh chấp đất đai

  • Phúc thẩm
  • Dân sự
  • TAND tỉnh Kiên Giang
  • Không
  • 0
  • Tranh chấp giao