01
ngày 30/09/2016
 • 485
 • 217
 • Yêu cầu thanh toán tiền trợ cấp thôi việc
 • Tranh chấp về quyền, lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương...

 • Sơ thẩm
 • Lao động
 • TAND TP. PLeiku, tỉnh Gia Lai
 • Không
 • 0
 • Thanh toán tiền trợ cấp thôi việc

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/09/2016
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập