21/2020/QĐSt - HNGĐ
ngày 08/05/2020
 • 41
 • 33
 • Nguyễn Quốc Tuấn và đồng phạm - phạm tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự (điều 335 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Quốc Tuấn và đồng phạm

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 08/05/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập