07/2017/KDTM-PT
ngày 26/05/2017
 • 2177
 • 149
 • Ngân hàng A với bị đơn bà T và ông X
 • Tranh chấp về đầu tư tài chính, ngân hàng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Vĩnh Long
 • Không
 • 0
 • Ngân hàng thương mại cổ phần A tranh chấp hợp đồng tín dụng với bà T và ông X.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 2
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 26/05/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập