07/2020/HS-ST
ngày 28/04/2020
 • 267
 • 53
 • Nguyễn Văn M, Võ Thị H phạm tội Gian lận Bảo hiểm xã hội - phạm tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (điều 214 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện M'Drăk, tỉnh Đắk Lắk
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Văn M, Võ Thị H phạm tội Gian lận Bảo hiểm xã hội

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập