05
ngày 28/04/2020
 • 57
 • 21
 • Thái Thị Bích H - Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi - phạm tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi (điều 153 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện An phú, tỉnh An Giang
 • Không
 • 0
 • Thái Thị Bích H đã có hành vi chiếm đoạt cháu gái dưới 16 tuổi

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 28/04/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập