07/2017/KDTM-PT
ngày 21/11/2017
 • 54
 • 19
 • Tranh chấp hợp đồng khai thác cát
 • Tranh chấp về thăm dò, khai thác

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Tây Ninh
 • Không
 • 0
 • Ông Đỗ Hữu T - Chủ DNTN M khởi kiện yêu cầu Công ty D tiếp tục thực hiện hợp đồng khai thác cát

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập