170
ngày 11/07/2017
 • 2097
 • 525
 • Bản án dân sự tranh chấp đòi lại tài sản là vàng
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện An phú, tỉnh An Giang
 • Có áp dụng
 • 0
 • Bà N kiện bà M đòi lại vàng tính bằng tiền tại thời điểm xét xử

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 26
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 11/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập