69/2020/HSPT
ngày 25/02/2020
  • 171
  • 55
  • Hầu Văn T và đồng phạm phạm tội Mua bán người dưới 16 tuổi - phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi (điều 151 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Phúc thẩm
  • Hình sự
  • TAND cấp cao tại Hà Nội
  • Không
  • 0
  • Hầu Văn T và đồng phạm phạm tội Mua bán người dưới 16 tuổi

  • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
  • 1. Hình thức bố cục


    2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý    3. Lập luận, nhận định    4. Có thể làm nguồn án lệ

    5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 25/02/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập