16/2017/QĐST-DS
ngày 24/07/2017
 • 273
 • 341
 • Nguyên đơn: vợ chồng Nguyễn Thị T, Võ Văn H - bị đơn: Vợ chồng Phạm Văn C; Vợ chồng Nguyễn Đình Q
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 • Không
 • 0
 • Vợ chồng Nguyễn Thị T khởi kiện yêu cầu vợ chồng anh Phạm Văn C bồi thường 244.000đồng; vợ chồng anh Nguyễn Đình Qu bồi thường 6.617.000đồng vì sức khỏe bị xâm phạm. Vợ chồng anh Phạm Văn C và vợ chồng anh Nguyễn Đình Qu đồng ý bồi thường.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 24/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập