10
ngày 16/10/2017
 • 254
 • 237
 • bồi thường thiệt hại
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về danh dự, nhân phẩm, uy tín

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
 • Không
 • 0
 • chấp nhận một phần yêu cầu

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 16/10/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật