71/2019/HS-ST
ngày 29/11/2019
 • 665
 • 254
 • Tội trốn thuế (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) - phạm tội trốn thuế (điều 200 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
 • Không
 • 0
 • Từ tháng 12/2010 đến tháng 09/2017, DNTN xây dựng Hồng V ký hợp đồng thi công xây dựng 72 công trình với các chủ đầu tư là UBND các xã, các Nông trường Cao su, các trường học trên địa bàn huyện B và huyện P với tổng giá trị xây lắp được thanh toán trước thuế là 6.524.706.033 đồng, nhưng doanh nghiệp chỉ xuất 70 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 70 công trình với tổng giá trị xây lắp chưa thuế là 5.976.741.562 đồng, còn lại 02 công trình (Công trình láng đường nhựa vào trường học L tháng 12/2010 và công trình xây dựng trường Tiểu học LA vào tháng 12/2012) doanh nghiệp không xuất hóa đơn cho chủ đầu tư, với tổng giá trị xây lắp chưa thuế của hai công trình là 547.964.471 đồng. Trong số 70 liên hóa đơn GTGT mà doanh nghiệp đã xuất cho các chủ đầu tư có 10 liên hóa đơn GTGT không còn giá trị sử dụng theo thông báo số 102/TB-CT ngày 27/11/2015 của Chi cục thuế huyện P với tổng giá trị xây lắp chưa thuế là 962.665.265 đồng, còn lại 60 liên hóa đơn với tổng giá trị xây lắp chưa thuế là 5.014.076.297 đồng do doanh nghiệp tự in nhưng không thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 1
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 29/11/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập