02/2017/QĐST-DS
ngày 05/12/2017
 • 61
 • 52
 • Quyết định đình chỉ vụ án dân sự N - C
 • Tranh chấp về chia tài sản chung

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 • Không
 • 0
 • Sau khi được Tòa án hòa giải, các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án và Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 2017 Bộ luật dân sự.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 05/12/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập