210/2019/HSST
ngày 31/10/2019
 • 108
 • 45
 • Nguyễn Hoài L - phạm tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức (điều 340 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Hoài L phạm tội Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập