21
ngày 13/07/2017
 • 549
 • 196
 • Tranh chấp về hợp đồng dịch vụ về tiền công giữa bà L với ông K
 • Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
 • Không
 • 0
 • Bà L đòi ông K trả tiền thuê nhổ gừng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 13/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật