42/2019/HS-ST
ngày 28/08/2019
 • 270
 • 386
 • Đoàn Xuân Tr và đồng phạm - phạm tội trốn thuế (điều 200 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
 • Không
 • 0
 • Xử phạt: Bị cáo Đoàn Xuân Tr 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (Năm) năm tính từ ngày tuyên án. Xử phạt: Bị cáo Hồ Phúc Ng 02 (Hai) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 04 (Bốn) năm tính từ ngày tuyên án.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 28/08/2019
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh