05
ngày 06/07/2017
 • 356
 • 763
 • Ông Lăng Văn S - Phùng Văn K
 • Tranh chấp đất đai

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
 • Không
 • 0
 • Ông Lăng Văn S, sinh năm 1937, có mặt. Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lăng Văn C, sinh năm 1962, có mặt. Cùng địa chỉ: Thôn N, xã C, huyện V, tỉnh Lạng Sơn. 2. Bị đơn: Ông Phùng Văn K, sinh năm 1971

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 06/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập